Forsvarssektoren har vurdert egen håndtering av koronapandemien fra utbruddet og fram til november i fjor, skriver Forsvarets Forum.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) slår fast at rapporten viser at Forsvaret har klart det viktigste.

– Forsvarets oppgave er å forsvare Norge, også i en pandemi. Det har vi klart, sier Bakke-Jensen.

Rapporten viser at selv om restriksjonene har preget sektoren, har det likevel vært god aktivitet og en hensiktsmessig balanse mellom smittevern og oppgaveløsing.

Samtidig viser den til flere sårbarheter som gjelder avhengighet av sivilt personell, tynn bemanning på visse fagområder, behovet for spesifikke lagerbeholdninger og vare- og tjenesteleveranser. I tillegg skriver de at det med unntak av Forsvarsbygg ikke var utarbeidet kriseplaner i tilfelle en pandemisituasjon.

Et foreløpig anslag viser at pandemien har påført sektoren merutgifter på om lag 286 millioner kroner, skriver Forsvarets Forum.

(©NTB)