– Hun er den som er best egnet og tas ut av stillingen som sjef for Heimevernet 11. april, sa forsvarssjef Eirik Kristoffersen på en pressekonferanse mandag.

Michelsen skal lede en avdeling som skal jobbe mot mobbing og trakassering.

– Dette arbeidet kommer ikke til å ta slutt, det kommer til å pågå i lang tid framover, sier Kristoffersen til NTB.

Forsvaret har blant annet latt seg inspirere av Canada, der en lignende avdeling er opprettet.

– Elisabeth har et sterkt driv for dette arbeidet. Hun har vært en tydelig stemme i min ledergruppe og tydelig på hva som trengs for å endre kulturen, sier Kristoffersen.

Stillingen som heimevernssjef skal lyses ut.

– Det er ingen tvil om at jeg har hatt og har kjent på et stort ansvar. Jeg har håndtert og håndterer fortsatt flere store varslingssaker, sier Michelsen.

Hun kaller situasjonen i Forsvaret alvorlig. Foreløpig vil hun ikke si noe om hvilke konkrete tiltak hun ser for seg.

– Jeg vil gi meg selv litt tid til det. Dette er en maraton, ikke en sprint. Det finnes ingen «quickfix», sier hun.

Har ikke fått konsekvenser

Et av de største problemene er at det ikke har fått konsekvenser å bryte reglene, mener Michelsen.

Forsvarssjefen erkjenner at tiltakene de tidligere har innført, ikke har vært kraftfulle nok. En undersøkelse i 2019 avslørte flere tilfeller av mobbing i Forsvaret, og både da og i 2021 ble det satt i gang tiltak.

– Vi har hatt troen på at dette ordnet seg, men vi ser at det må mer kraft til, sier Kristoffersen.

I tillegg til de større varslingssakene har undersøkelser vist mange tilfeller av uakseptabel språkbruk, hersketeknikker og kollektiv straff, ifølge Kristoffersen.

– På mange måter er det her arbeidet starter. Vi må få en kultur der alle oppfører seg sånn som man skal oppføre seg mot folk. Da får vi og bukt med de mer alvorlige tilfellene, sier han.

Les også

Forsvarssjefen må levere

Fortsatt delte rom

Forsvaret skal legge fram en plan mot mobbing og trakassering. Denne er ikke klar ennå, men Kristoffersen fortalte mandag om noen av punktene i planen.

Blant annet skal opplæringen ved rekruttskolene i større grad ta for seg hvordan Forsvaret jobber mot mobbing og seksuell trakassering.

– Vi skal også se på konsekvensene når det gjøres overtramp og sikre at det gis riktige reaksjoner uavhengig av grad og stilling, sier Kristoffersen.

Et annet tiltak er at ingen skal være den eneste av sitt kjønn på et rom.

– Mange har tenkt at en enkel løsning er at kvinner og menn bor på forskjellige rom. Dette er noe vi vurderer jevnlig, men tillitsvalgte mener at de som skal jobbe sammen og løse oppdrag sammen, også bør bor sammen. Vi kommer inntil videre til å fortsette med å la kvinner og menn bo på samme rom, men minst to av samme kjønn, sier Kristoffersen.

Les også

Når det smeller i Elverum, er det dette som skjer

Alkoholservering

Alkoholserveringen i befalsmessene skal også vurderes.

– Alkohol er involvert i mange av sakene. Vi skal se på serveringen sammen med både tillitsvalgte og arbeidstakere, lytte til innspill og finne gode løsninger, sier Kristoffersen.

I tillegg øker de antall inspiserende befal, som er de som sjekker kasernene i helgene.

– Dette er allerede innført flere steder, sier Kristoffersen.