Friske forslag til Forsvaret – slik vil de fjerne stridsvogner fra Rena sentrum

MILITÆRT SIDESPOR: I et innspill til den nye langtidsplanen for Forsvaret framsettes det et ønske om et militært sidespor på Hovdmoen for avlasting av militært materiell.

MILITÆRT SIDESPOR: I et innspill til den nye langtidsplanen for Forsvaret framsettes det et ønske om et militært sidespor på Hovdmoen for avlasting av militært materiell. Foto:

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har bedt om innspill til arbeidet med den nye langtidsplanen for Forsvaret. Fra Hedmark mottar han blant annet et ønske om at det skal etableres et sidespor til Rørosbanen på Hovdmoen i Åmot for avlasting av tunge stridskjøretøy.

DEL

Forsvarssjefen presenterte nylig sitt fagmilitære råd til arbeidet med ny langtidsplan for Forsvaret.

– Når vi skal lage en ny langtidsplan for Forsvaret, er det viktig med ulike perspektiver. Jeg inviterer alle som har en interesse i den nye langtidsplanen til å komme med både skriftlige innspill og delta på dialogmøter, opplyser statsråd Bakke-Jensen i en pressemelding.

Hedmark er på ballen, og det foreligger allerede et felles skriftlig innspill til langtidsplanen for Forsvaret fra Hedmark fylkeskommune og kommunene Elverum, Åmot og Våler.

Flere konkrete forslag blir fremmet, blant annet det å bygge et nytt sidespor på Hovdmoen:

– Et sidespor for avlasting av tunge stridskjøretøy på Hovdmoen nord for Rena vil fjerne behovet for tunge beltekjøretøy i Rena sentrum, heter det.

Rekruttskole på Haslemoen

Innspillet inneholder også en rekke andre friske forslag, som ikke er nevnt i forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssens fagmilitære råd:

De tre kommunene og fylkeskommunen foreslår å etablere en rekruttskole for Hæren på Haslemoen i Våler: En rekruttskole kan startes raskt, siden all infrastruktur både er på plass og tilgjengelig.

Det bes videre om at Forsvarets spesialkommando tilføres egne helikoptre på Rena, og at flystripa på Landsørkje flyplass i tilknytning til Rena leir utvides.

Naturlig tyngdepunkt for en brigade

Det vises videre til at den store NATO-øvelsen i fjor høst, Trident Juncture, var en stor suksess, men at den også avdekket svakheter i forsvaret av Sør-Norge. Forsvarssjefen antyder at det bør etableres en betydelig og fleksibel hærstyrke i Sør-Norge, et forslag som faller i god jord i Hedmark.

Forsvarskommunene Elverum, Åmot og Våler tar sammen med Hedmark fylkeskommune til orde for at det skal etableres en lett brigade i Sør-Norge i tillegg til å styrke Heimevernet.

– Østerdal garnison er et naturlig tyngdepunkt for en brigade i Sør-Norge. Rena leir og Terningmoen med tilhørende øvings- og skytefelt er særdeles godt egnet for dette. Elverum og Åmot kommuner har vært forutseende og har allerede på plass areal- og reguleringsplaner, som åpner for umiddelbare byggeprosjekter og anvendelser. I tillegg er Haslemoen, som Forsvaret avhendet i 2004, intakt og i svært god stand, klar til på kort varsel å ta imot militære styrker igjen, fastslår de.

Artikkeltags