Forsvaret rydder opp

Soldater og befal brettet ermene opp og ryddet både eget og andres etterlatenskaper langs Løpsjøen i Åmot.