Gunnar Sønstebys Pris 2017 tildeles Forsvarets Veteraner

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

«Gjennom sin tjeneste har landets veteraner lagt ned en markant innsats på vegne av oss alle. Vi skylder dem en stor takk for at de har stått fram da det har vært nødvendig, og på den måten ivaretatt de grunnleggende verdiene vårt demokratiske samfunn er tuftet på. På bakgrunn av den enkeltes innsats, mot og oppofrelse, er landets veteraner verdige vinnere av Gunnar Sønstebys Pris 2017», skriver juryen i sin begrunnelse.

Prisen er en heder overfor den enkelte veteran og den innsats, personlige mot og oppofrelse som er vist.

Videre skriver juryen følgende: «Mange veteraner sliter fysisk eller psykisk etter sin innsats for Norge. Det har ikke alltid vært like selvsagt at disse har fått den støtte og hjelp som er nødvendig. I erkjennelsen av dette vil prispengene gå til støtte for dem som trenger det, og slik bidra til en bedre hverdag for dem det gjelder».

Selve pris-statuetten plasseres for øvrig hos Forsvarets veteransenter Bæreia i Kongsvinger, men samtlige veteraner får et synlig bevis i form av et eget diplom.

Gunnar Sønstebys Pris ble første gang delt ut i januar 2015 til Kristin Solberg og Per Edgar Kokkvold.  I fjor gikk prisen til Deeyah Khan og Trond Bakkevig.

Fakta om prisen

■ Gunnar Sønstebys livsgjerning var av en enestående karakter. Som frihetskjemper og samfunnsbygger la han ned en formidabel innsats for landet i så vel fredstid som krigstid.

■ Med en ballast av dekorert mot og varm livsvilje, benyttet han enhver anledning til å være et talerør og forkjemper for et demokratisk samfunns grunnleggende verdier.

■ For å hedre Gunnar Sønstebys livsgjerning, samt bidra til å videreføre hans viktige budskap, ble Gunnar Sønstebys Minnefond etablert i 2013. Som en viktig del av minnefondets virke, skal det deles ut en årlig pris i Gunnar Sønstebys navn.

■ I henhold til statuttene skal prisen deles ut til «(…) den person eller organisasjon som i handling har fremstått som en modig forsvarer av de grunnleggende verdier i vårt demokrati, herunder holdt forsvarsviljen levende og bidratt til at vårt forsvar trygger landets frihet og uavhengighet.»

Artikkeltags