Slik kan østerdølen tjene 100 millioner kroner på en Nato-øvelse

PÅ SAMME LAG: Lokale aktører som vil at det skal dryppe mest mulig på lokalt næringsliv. Fra venstre Tore Ketil Stårvik, Kjell Skaugen, Espen André Kristiansen,  Anne Vigdis Ellingsen, Marie B. Låte og Mali Hagen Røe.

PÅ SAMME LAG: Lokale aktører som vil at det skal dryppe mest mulig på lokalt næringsliv. Fra venstre Tore Ketil Stårvik, Kjell Skaugen, Espen André Kristiansen, Anne Vigdis Ellingsen, Marie B. Låte og Mali Hagen Røe. Foto:

Neste års Nato-øvelse trenger sivile varer og tjenester for over 100 millioner kroner. Denne gjengen skal sørge for at lokalt næringsliv sikrer seg mest mulig av inntektene.

DEL

– Dette er en unik mulighet for lokalt næringsliv til å sikre seg gode kontrakter, sier Kjell Skaugen.

Han er forretningsutvikler innen forsvarslogistikk i Elverumregionens Næringsutvikling AS (ERNU). Nå står han i Terningmoen leir i Elverum, sammen med næringssjefene Anne Vigdis Ellingsen i Elverum og Marie B. Låte i Åmot, daglig leder Espen André Kristiansen i Sør-Østerdal Næringshage AS, avdelingsleder Mali Hagen Røe ved Tynset-avdelingen til Hedmark Kunnskapspark AS, samt oberstløytnant Tore Ketil Stårvik. Sistnevnte er sjef for HV-05, altså Heimevernet i Hedmark og Oppland.

Sammen utfordrer de næringslivet i Østerdalen og Hedmark til å kaste seg inn i kampen om å få levere varer og tjenester til neste års Nato-øvelse.

En hel by på farten

Nato-øvelsen «Trident Juncture» skal foregå i tiden 20. oktober til 7. november 2018. Hovedtrykket blir på Østerdalen. Store mengder personell og utstyr blir i regionen i lang tid, både før og etter øvelsen.

– Aldri noensinne har det vært så mange Nato-tropper på Østlandet samtidig. Nå er det påmeldt cirka 30.000 personer, og vi regner med at det blir over 40.000. Det tilsvarer en by større enn Hamar, som skal bevege seg rundt, sier Stårvik.

Kort fortalt vil soldater og utstyr være svært synlige i hele regionen mens det hele står på. Og så kommer poenget: Vertsnasjonen Norge er helt avhengig av å kjøpe mat, drivstoff, lagerplass og andre sivile varer og tjenester i forbindelse med øvelsen. Målet er at mest mulig kjøpes lokalt.

Minst 100 millioner

– Under en tilsvarende, mindre øvelse i Trøndelag i 2016, la man igjen cirka 100 millioner kroner i det lokale næringslivet, opplyser Kjell Skaugen.

– Denne øvelsen blir større. Så at summen vil ligge iallfall i denne størrelsesorden, er realistisk. Da er det spennende å se om man får kjøpt det man trenger i vår region, eller om man må ut.

Under øvelsen i 2016 ble det kjøpt eller leid inn cirka 14.000 kvadratmeter telt, 50 mobile dusjanlegg, 200 mobile toaletter og 3.000 feltsenger fra sivile leverandører – blant mye annet. Øvelsen medførte cirka 70.000 gjestedøgn på hotell og andre overnattingssteder, og det ble kjøpt inn cirka 100.000 måltider.

– Dette er det Norge forplikter seg til å levere. Det hver enkelt soldat legger igjen på bensinstasjoner og i lokale butikker, kommer i tillegg. Det er heller ikke lite, sier Skaugen.

Samarbeid er nøkkelen

27. og 28. september i år inviterer Skaugen og de andre til en leverandørkonferanse i Elverum. Her stiller North Sea Group, som skal inngå kontraktene på vegne av vertsnasjonen. Og her begynner de første direkteforhandlingene med aktuelle leverandører.

– Mange i det lokale næringslivet tenker kanskje at dette er for stort for dem. Men da mener vi at de må tenke samarbeid. Der kan vi bistå, sier Mali Hagen Røe i Hedmark Kunnskapspark.

Samarbeidet kan igjen danne grunnlag for nye samarbeidsformer og nettverk etter øvelsen. Næringssjef Anne Vigdis Ellingsen i Elverum poengterer dessuten at øvelsen er en gylden mulighet også for bedrifter i etableringsfasen: Nye bedrifter kan bygges opp rundt en god leverandøravtale – og kanskje blir det ny kontrakt neste gang Norge er vertskap for en Nato-øvelse?

Artikkeltags