Starter offensiv mot Forsvaret – ønsker rekruttskole på Haslemoen

Midt i striden om hvem som skal fronte Haslemoen leir som stedet Forsvaret, tas det nå grep av kommunen og Haslemoen AS. I et innspill til langtidsplanen for Forsvaret pekes det på muligheten for en felles rekruttskole for Hæren og HV lagt til nettopp Haslemoen.