Regjeringens nåværende handlingsplan gjelder ut 2019 etter at den ble forlenget i 2017, og ennå har ikke regjeringen kommet med noen klare signaler på hvordan arbeidet skal videreføres, skriver Forsvarets Forum.

Den opprinnelige planen gjaldt fra 2011 til 2014, så kom en oppfølgingsplan som gjaldt fra 2014 til 2017, en plan som ble forlenget ut 2019.

– Vi ønsker å signalisere hva vi vil ønsker med å sende dette brevet, sier Øystein K. Wemberg, generalsekretær i Veteranforbundet SIOPS – skadde i internasjonale operasjoner.

Sammen med Reserveoffiserers Forbund (NROF), Hjemmesonen, Veteranalliansen og Veteran møter Veteran står SIOPS bak brevet som nå er sendt. Organisasjonene frykter at regjeringen vil skyve ansvaret for veteranarbeidet ned til fylkeskommunene og kommunene.

– Det er regjering og storting som beslutter at norske kvinner og menn skal sendes ut i skarpe konfliktområder for å trygge vår og andres sikkerhet. Derfor mener vi at regjeringen må ha det overordnede ansvar for oppfølging av våre veteraner som får utfordringer, enten fysisk eller psykisk, etter deltakelse i internasjonale operasjoner. Og vi i veteranforbundene vil gjerne bidra i denne prosessen, sier Wemberg.

I brevet kommer de forskjellige veteranforbundene med innspill til hva regjeringen bør gjøre de neste årene i veteranarbeidet. De anser det som viktig at det kommer en ny veteranmelding.