Idrettslederen fra Hedmark møtte fredag i Nord-Østerdal tingrett, tiltalt for seksuelt overgrep og for å ha forsøkt å påvirke to vitner i saken.

Aktoratet la ned påstand om ubetinget fengsel i ett år og fem måneder for den tiltalte idrettslederen.

I retten erkjente han seg straffskyldig på tiltalepunktet knyttet til seksuelt overgrep, men erkjente seg ikke straffskylding på tiltalepunktet som går på at han skal ha forsøkt å påvirke to vitner i saken.

Beklaget veldig

Det var i september 2018 politiet ble varslet av idrettslaget mannen har vært leder og trener for i en årrekke.

En omfattende etterforskning ble satt i gang, der over 100 avhør eller samtaler har blitt gjort.

Idrettslederen står tiltalt for ett seksuelt overgrep. Flere overgrep skal ha funnet sted, men disse er av så gammel karakter at de er strafferettslig foreldet.

Det innrømmet også idrettslederen i retten fredag.

Der forklarte at han hadde forgrepet seg seksuelt på de tre personene som er omtalt i tiltalen, i tillegg til en fjerde person som stilte som vitne i retten fredag.

I tillegg navnga idrettslederen to andre personer fra idrettsmiljøet og tre unge asylsøker, men disse kunne han ikke huskene navnene på.

– Jeg er skamfull. Det har jeg vært mange ganger. Jeg beklager veldig overfor alle jeg har såret. Jeg er veldig lei meg for det, sa tiltalte, som forklarte de seksuelle overgrepene mot unge gutter med sin biseksuelle legning.

Hundretalls overgrep

Overgrepene skal ha skjedd fra 1973 til 2011. Kun én fornærmet fikk prøvd sin sak for retten. Vedkommende er det siste tilfellet og forklarte i retten fredag at idrettslederen var en han stolte på.

Flere fornærmede fortalte også om sine sterke historier og tegnet et bilde på hvor omfattende dette har vært, systematisk gjennom nærmere 40 år.

Det første overgrepet skal ha skjedd tilbake i 1973. Siden den gang skal tiltalte ha forgrepet seg på denne personen et hundretalls ganger. Hjemme hos tiltalte, i bil, på treningssamlinger og i telt på treningssamlinger.

– Jeg ble utsatt for overgrep fra 1973 fram til 1979. I lange perioder var det i gjennomsnitt en gang i uka. Det var alle mulige typer seksuelle overgrep fram til jeg var 20 år, fortalte han i retten.

Fornærmede fortalte videre at angst, depresjon og selvmordstanker har preget vedkommende i ettertid. To ganger var han inne på tanken om å ta sitt eget liv.

– Han har ødelagt mitt liv. Han har ødelagt mange andre sitt liv, fortalte fornærmede, som først i januar 2019, da saken kom ut i media, klarte å fortelle sine nærmeste om det han hadde opplevd.

Nå, den dag i dag, klarer ikke fornærmede å omtalte tiltalte med navn.

– Når jeg endelig, etter 40 år klarte å fortelle om saken, klarer jeg ikke omtale han med. Når jeg endelig klarte å få ut verket og gørret jeg har levd med i så mange år, er det en person som er så distansert fra meg, forklarte han.

De fire som forklarte seg i retten fortalte alle sterke historier om hvordan de har blitt utsatt for overgrep av den tidligere idrettslederen.

Noen utsatt for ett overgrep, andre både et titalls og et hundretalls, over mange år.

Alle snakket de om skammen forbundet med overgrepene og hvordan de i redsel for ikke å bli trodd, har holdt sine historier for seg selv i flere tiår.

Flere av de fornærmede ga også uttrykk for at de i ettertid synes det er tungt at de ikke har klart å stå fram tidligere.

– På den måten kunne jeg kanskje skjermet andre for det samme jeg opplevde. Det har jeg tenkt på mange ganger, sa en av de fornærmede.

La ned påstand om ubetinget fengsel i ett år og fem måneder

I den avsluttende prosedyren la aktoratet ned påstand om ubetinget fengsel for idrettslederen i ett år og fem måneder.

Bistandsadvokat Helge Hartz mente retten i tillegg burde legge straffeskjerpende vekt på tiltaltes mønster gjennom snart 40 år.

Forsvarer Vegard Aaløkken la ned påstand om at tiltalte frifinnes etter andre post i tiltalen som går på at han skal ha forsøkt å påvirke to vitner i saken, og at han for øvrig dømmes på mildeste måte.

Les også

Historiene som ble fortalt i retten var rystende, sjelsettende og uendelig triste. Det var historiene til unge gutter, fortalt av voksne menn