Søknaden gjaldt på 2.000 til 3.000 kvadratmeter, med garasjeanlegg til 15 biler, arrestantrom og skytebane. Søknadsfristen gikk ut i april i fjor.

Både YC Eiendom AS, Garvergården og Elverum kommunale Industribygg (EKI) har lansert planer for å kunne tilby ny politistasjon i byen.

Politiets Fellestjeneste (PFT), som står for hele prosessen, opplyste i høst at alt var forsinket, men at kontrakt skulle skrives før jul.

Nå er vi godt inne i et nytt år, og ingen kontrakt er underskrevet.

– Politiet er fortsatt i forhandlinger med tilbydere, og videre framdrift avhenger av forhandlingene, skriver Marianne Moss, kommunikasjonsrådgiver i PFT.

– Kan du si noe om hva forhandlingene dreier seg om? Er det kun pris?

– Av hensyn til politiets forhandlingsposisjon har vi ikke anledning til å kommentere pågående forhandlinger.

– Hva er det politiet vurderer når en ny stasjon skal bygges?

– Ved nye lokasjoner vil vi vurdere pris, egnethet, arealeffektivitet og beliggenhet.

– Hvor mye vil en ny politistasjon koste sånn cirka?

– Kostnadene for oppsetting av en politistasjon har ikke vi oversikt over. Politiet forholder seg til hva vi skal betale i leie for den perioden vi skal være der.

– Hvor mange tilbydere er dere i forhandlinger med?

– I denne fasen gir vi ikke informasjon om antall interessenter eller hvem disse er, da dette kan påvirke politiets forhandlingsposisjon.

– Når vil det kunne avgjøres?

– Videre framdrift avhenger av forhandlingene.

– Hvorfor har det tatt så lang tid?

– Dette er en konkurranse med forhandlinger og de kan trekke ut i tid, svarer Moss.

YC Eiendom AS, Garvergården og Elverum kommunale Industribygg (EKI) bekrefter overfor Østlendingen at de fortsatt er i forhandlinger med PFT.