De nærmeste dagene ventes det stigende temperatur i hele landet, og snøsmeltingen vil komme i gang mange steder, melder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Sannsynligheten for stor vårflom er stort sett uendret siden forrige analyse, som kom 14. mai.

Mer snø enn på over 60 år

Hovedgrunnen til at det mest sannsynlig blir slike flommer, er snømengdene. NVE har beregninger som strekker seg bakover til 1958. På landsbasis er 2020 så langt det mest snørike året siden da.

– Det er spesielt mye i Nord-Norge, men også i Trøndelag og i Sør-Norge er det uvanlig store snømengder mange steder, sier Inger Karin Engen, hydrolog ved flomvarslingstjenesten i NVE.

Med stor vårflom mener NVE en flom på oransje nivå, altså en som kan medføre alvorlige skader.

Størst sannsynlighet i nord

Fortsatt er det beregnet 95 prosent sannsynlighet for stor vårflom i Nord-Norge. For flere vassdrag i Trøndelag er sannsynligheten opp mot 90 prosent.

Lenger sør er det 75 prosent sannsynlighet for stor flom i Gudbrandsdalslågen ved Losna – nær innløpet til Mjøsa. Det samme gjelder i høyereliggende deler av andre vassdrag på Østlandet, som Glomma, Trysilelva og Drammensvassdraget. Dette omfatter også høyereliggende områder både på Vestlandet og i Agder.

Langt nede i disse elvene i Sør-Norge er imidlertid sannsynligheten for stor vårflom noe mindre, til dels fortsatt litt større enn normalt. Dette skyldes at det er lite eller ingen snø i lavlandet, ifølge NVE. I sterkt regulerte vassdrag er det i tillegg magasinering av smeltevann, noe som fører til mindre sannsynlighet for stor vårflom.

I mindre bekker og elver

Snøsmeltingen ventes å komme i gang i løpet av helgen, spesielt i områder i Sør-Norge og sørlige deler av Trøndelag. I disse områdene ventes det derfor vannføringsøkning i mindre bekker og elver. I Sør-Norge ventes også litt nedbør i løpet av helgen.

– Slik det ser ut nå, er det foreløpig ikke grunnlag for å utstede flomvarsel for noen del av landet. Dette kan imidlertid endre seg raskt, avhengig av været, og det oppfordres til å følge nøye med på varsom.no, melder NVE.

Når vårflommen kommer og hvor stor den blir, er helt avhengig av hvordan været utvikler seg videre.

Kan komme sent

Det finnes ifølge NVE også scenarioer som indikerer at vårflommen kan nå toppen så sent som i slutten av juni og begynnelsen av juli i noen vassdrag.

Flomlukene i Mjøsa står nå helt åpne, slik de skal gjøre i henhold til reglementet. Men selv om de fortsatt holdes helt åpne videre utover våren, viser beregninger stor sannsynlighet for å få høy flomvannstand i løpet av våren eller forsommeren.

Sannsynligheten for at vannstanden i Norges største innsjø vil komme over et nivå der det skjer skader, beregnes til 90 prosent.