Fossum etterlyser konkrete datoer: – Blir veldig vagt

Elverum-trener Tore Fossum håpet i det lengste at det skulle komme en dato for når det vil være mulig å starte opp igjen med normale treninger. Det fikk han ikke da den nye treningsveilederen ble presentert mandag.