I Indre Østlandet Fotballkrets er det i dag bare tre kvinnelige hovedtrenere. Det til tross for at Norges Fotballforbund og andre nasjonale forbund i flere år har ønsket å øke kvinneandelen i trenerrollen. Ett av hovedmålene i fotballforbundets strategiplan er at 20 prosent av fotballtrenerne i Norge skal være kvinner innen neste år er omme. Videre er det et uttalt mål at NFF skal rekruttere, utdanne og inspirere flere kvinnelige både spillere, trenere, dommere, ledere og tillitsvalgte. Det er ikke lenger noen som er i tvil om at kvinner kan lede, styre og inspirere på lik linje som menn. Kvinner styrer land, folk og virksomheter verden over, men i idretten, og særlig fotballen, er det lengre mellom dem.

Mari Gunnuldsen skal lede damelaget i Elverum Fotball. 30-åringen drømmer om en gang å trene et landslag, men trengte tid til å tenke seg om før hun tok utfordringen med Elverums 3.divisjonsdamer. Og det er gjerne tvil om egen kompetanse som gjør at kvinner tradisjonelt har holdt en altfor lav profil i organiseringen av fotball, at fotballmammaene alt for ofte tar på seg andre oppgaver rundt lagene enn sportslige nøkkelroller. En strategisk målsetning i NFF er ikke nok, det er i hver enkelt klubb og i hver enkelt familie at motivasjon må gis og forholdene legges til rette.

Fotballen trenger kvinner mer enn kvinner trenger fotball

Det kan være greit å slå fast at målet om økt kvinneandel først og framst er satt for å styrke fotballen. Fotballen trenger kvinner mer enn kvinner trenger fotball. Det handler om endringer av en del holdninger og verdier som kvinner tradisjonelt er bedre til å dyrke og det handler sjølsagt om at jenter og gutter skal ha like muligheter og føle seg ivaretatt. Fotballpresident Lise Klaveness sin sterke og modige tale om endring og om å stå opp som rollemodeller for FIFA-kongressen nylig, er det ultimate beviset på at kvinner betyr en forskjell – også i fotballen.