Det planlegges 90 leiligheter fordelt på tre blokker ved Restvoldjordet midt i Elverum sentrum. Boligprosjektet er et samarbeid mellom det kommunalt eide Flerbruksanlegget AS og eiendomsutvikleren Fundament Gruppen AS. Prosjektet skal sørge for finansiering av en ny svømmehall som er tenkt å ligge på Folkvangtomta i samme område. I samme område ligger også store friområder som blant annet benyttes av Elverum Fotball.

Elverum Idrettsråd har uttalt seg om utbyggingsplanene og er positive til prosjektet, men kommer med et par pekefingre. For det første mener idrettsrådet det er viktig at den gamle svømmehallen skal kunne brukes helt til en ny er på plass. Videre slår idrettsrådet fast at nye beboere må tåle støy fra fotballbanene på Restvoldjordet og at Elverum Fotball må få en reell innflytelse på en del valg som skal gjøres. Uansett skal ikke Elverum Fotballs aktivitet bli negativt påvirket av boligprosjektet.

Kanskje er ikke lyden av ivrige og skrålende unge fotballspillere det verste som finnes av sentrumsstøy

Det er sjølsagt tomtas beliggenhet som lokker private aktører til å satse. Midt i byen, rett ved Glomma. Så forlokkende er området at private eiendomsutbyggere, sammen med kommunen som grunneier, er villige til å realisere en ny og sårt tiltrengt svømmehall. Og sjølsagt så forlokkende at forholdene som idrettsrådet påpeker kommer til å bli godt ivaretatt. Drøye 20.000 innbyggere kan ikke stå uten et tilbud om svømmehall. Restvoldjordets ubestridte status som en helt unik og sentralt plassert fotballøkke kan det heller ikke rokkes ved. Vi regner med at idrettsrådets påpekninger ikke representerer noen problem. Støy, eller i hvert fall lyd, må regnes med dersom du skal bosette deg midt i sentrum. Fra trafikk, uteliv og handel også. Det kalles sentrumsstøy. Kanskje er ikke lyden av ivrige og skrålende unge fotballspillere eller aktivitet i forbindelse med en svømmehall det verste som finnes av slik sentrumsstøy.