Arbeidene starter tirsdag 17. september klokka 20.00 og avsluttes senest torsdag 19. september klokka 06.00. Endringen i kjøremønster gjelder både for nordgående og sørgående trafikk på E6.

– Totalentreprenøren Hæhre er nå klare for å gjennomføre den store støpen for den østgående brua over E6 i Åkerkrysset. For å ivareta sikkerheten mens arbeidet utføres, må E6-trafikken flyttes opp på riksveg 25 via rundkjøringene, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet, i en pressemelding.

Utbyggingen av Åkerkrysset er svært omfattende. Det tar over to år å bygge det nye krysset, og det har vært og kommer flere endringer i kjøremønsteret både på E6 og riksveg 25 i byggeperioden fremover.

– I perioden med samtrafikk skal det støpes hele 600 m3. Dette er en omfattende jobb der selve støpen tar om lag 12 timer. I tillegg må vi legge til tid for herding av betongen før E6-trafikken kan legges under brua igjen. Det er ikke tillatt med trafikk under brua mens arbeidene med støpen pågår, sier Moshagen.

Gående- og syklende som skal gjennom Åkerkrysset mellom Ridabu og Midtstranda skal følge den samme traseen som tidligere.

Åkerkrysset skal stå ferdig på vårparten 2020.