Fraråder store ansamlinger, fjernundervisning forberedes og foreldremøter utsettes

FØLGER KOMMUNEOVERLEGENS RÅD: Utdanningsjef Tord Arnesen understreker at skolene og barnehagene i Elverum følger alle rådene fra kommuneoverlegen når det gjelder koronaviruset.

FØLGER KOMMUNEOVERLEGENS RÅD: Utdanningsjef Tord Arnesen understreker at skolene og barnehagene i Elverum følger alle rådene fra kommuneoverlegen når det gjelder koronaviruset. Foto:

Elverum kommune går onsdag ut med skriftlig informasjon til alle foreldre med barn i barnehager og skoler. Utdanningssjef Tord Arnesen opplyser at store ansamlinger av elever frarådes, fjernundervisning forberedes og foreldremøter utsettes.

DEL

Både utdanningssjef Tord Arnesen og grunnskolesjef Thorleif Skavern var til stede på møtet i utdanningskomiteen tirsdag kveld, hvor det blant annet ble informert om tiltakene i Elverum når det gjelder koronaviruset.

– Foreløpig er det ikke påvist smitte i Elverum. Vi er i en føre var-situasjon. Vi vil onsdag gå ut med informasjon til alle foreldre med barn i kommunens barnehager og skoler. Der vil det komme fram at vi følger alle anbefalinger fra kommuneoverlegen, sier Skavern.

Så langt som mulig drives skolene og barnehagene som normalt, også når det gjelder gym, men store ansamlinger av elever skal unngås, og det ligger an til at foreldremøter blir utsatt.

– Hva skal til for at en skole eller en barnehage blir stengt?

– Hvis det blir flere smittetilfeller på samme skole eller i samme barnehage kan det være aktuelt å stenge. Kommuneoverlegen følger dette tett, og vi følger alle anbefalinger derfra. Vi håper naturligvis at vi unngår å stenge skoler, men skulle det bli nødvendig, har vi planlagt for fjernundervisning. Ungdomsskolene jobber konkret med det, opplyser Arnesen.

– Er det gjort noen spesielle tiltak i barnehagene?

– Så langt er det normal drift der, sier Arnesen, som legger til at det i tillegg til å følge smittevern- og hygienerådene er viktig at lærerne og de andre ansatte i skolene og barnehagene bidrar til å beholde roen i den vanskelige situasjonen som har oppstått.

Artikkeltags