Øvelsen vil finne sted i Ydalir, på tomten rett ved Ydalir barnehage.

Det vil bli øvd på to forskjellige hendelser i løpet av dagen. Den ene hvor en person sitter fastklemt i en grøft, som følge av å ha fått en gjenstand over seg.

Den andre øvelsen går ut på å redde en person som er bevisstløs opp fra en kum fire meter under bakken.

– Intensjonen med øvelsen er todelt. Den skal først og fremst være en lærdom for våre ansatte, spesielt opp mot reaksjon og handlemåte ved en eventuell arbeidsulykke. Man bør kunne holde hodet kaldt, selv om kollegaen din kanskje er kritisk skadet, sier Emil Håberget i Emil Håberget AS.

I tillegg skal øvelsen bevisstgjøre.

– Det gjør at man neste gang kanskje tenker seg om en ekstra gang og tar de forholdsreglene man må gjøre, sier Håberget.

Nødetatene ser også nytten av å være med på denne øvelsen. I tillegg vil en representant for Maskinentreprenørenes forening være til stede under øvelsen. Også Elverum kommune vil være representert under øvelsen.

Totalt deltar rundt 40 personer under øvelsen fredag.