Opprør mot påstått fryktkultur i Hedmark Frp

Artikkelen er over 3 år gammel

Fylkestingsrepresentant Katrine Jakobsen Solberg fra Åmot har sammen med flere Frp-ere og tidligere medlemmer sendt et åpent brev til sentralstyret i Frp der de advarer mot en ødeleggende fryktkultur i Hedmark Frp.

DEL

Både Østlendingen og HA fikk onsdags kveld oversendt brevet til sentralstyret samt en lang rekke interne mailer anonymt der også sentrale aktører i fylkespartiet er involvert, både stortingsrepresentant Tor Andre Johnsen og fylkesleder Johan Aas.

Mailene viser en uvanlig hard og uforsonlig ordbruk med steile fronter mellom ulike miljøer i Hedmark Frp.

Også tidligere ekskluderte medlemmer som blant andre Johnny Wæhler er aktiv med i mailutvekslingen vi anonymt har fått tilgang til.

Nok er nok

Overskriften på det åpne brevet til sentralstyret er «Opprop fra grasrota i Frp».

– Nok er nok, heter det i brevet.

I brevet til sentralstyret påstås det at det har vært betydelige organisatoriske problemer i Hedmark Frp.

– Vi har sett oss lei av at disse problemene gang på gang neglisjeres. Det er gjort gjentatte forsøk internt på å få bukt med fryktkultur, baksnakking, trakassering og mobbing. En gruppe framtredende personer som samarbeider med folk utenfor partiet aktivt spiller en stor rolle i å sverte partikolleger, utelukkende for å ha kontroll, eliminere trusler og sikre posisjoner for enkelte, heter det i brevet til sentralstyret.

Utmeldelser og eksklusjoner

Underskriverne ser med tungt hjerte på det skjer og minner om at Hedmark Frp i mange år har hatt problemer med utmeldelser og eksklusjoner på grunn av partikulturen i fylkespartiet.

Videre i brevet:

– Vi skal være partiet for folk flest, og da kan vi ikke akseptere at vi har en kultur i partiet som støter folk flest ifra seg. Vi ser med bekymring på at fylkesleder har kommet med uttalelser i Ringsaker Blad som at man ikke «trenger» disse menneskene som har meldt seg ut. Dette er vi sterkt uenig i. Vi trenger alle Frp sympatisører som våre medlemmer. Vi ønsker et parti hvor alle kan stå sammen mot samme mål, god Frp politikk gjennomført i kommuner, fylkeskommuner, storting og regjering. Fremskrittspartiet har uten tvil den beste politikken. Det vi ikke kan akseptere i Fremskrittspartiet er den stadige negative behandlingen av våre kolleger, hvor det ultimate resultatet for mange har vært å gi opp sitt politiske engasjement, eller å bli kastet ut av partiet.

Forsvar for Arnkværn

Underskriverne kommer også med et forsvar for omstridte Hans Kristian Arnkværn som er blitt ekskludert etter en påstått fysisk hendelse i Ringsaker Frp.

– Vi ser med bekymring på at Ringsaker Frp går så hardt ut mot Arnkværn og sier at han ikke er ønsket tilbake. Dette er ikke tilfellet. Mange ønsker Arnkværn tilbake, både folk i Ringsaker og ellers i fylket, dette har vi dokumentasjon på. Vi aksepterer ikke at man hiver ut den mest kjente lokalpolitikeren i Hedmark på grunn av en sak som kunne og burde vært løst internt. Vi forventer at sentralstyret tar tak snarest. Det får følger for hele organisasjonen når gode folk gir opp og melder seg ut av partiet, avsluttes det i brevet til sentralstyret.

- Opptatt av god organisasjonskultur

Leder i Hedmark Frp, Johan Aas opplyser at han er opptatt av å bygge god organisasjonskultur i fylkespartiet.

I en kort sms-kommentar skriver Aas følgende om anklagene om fryktkultur i Hedmark Frp:

- Som leder i Hedmark Frp er jeg opptatt av å bygge en god organisasjonskultur og jobbe for politisk gjennomslag for partiet. Saken Østlendingen viser til,  er ferdigbehandlet i fylkesstyret og er nå en ankesak til partiets sentralstyre. Utover det har jeg ingen kommentar, skriver Aas.

Disse har skrevet under

Brevet/oppropet er underskrevet av:

Stig Vestlie (Ringsaker Frp), Susanne Von Ohle (Elverum Frp), Eric Frettem (Løten Frp), Thomas Elnes (Ringsaker Frp), Katrine J. Solberg (Åmot Frp), Morten Kolbjørnsen (Åmot Frp), Jostein Kristiansen (Hamar FpU), Cecilie Fallet (FpU) Stine Mikkelsen (Hamar Frp), Kjell Arne Slettum – samt tidligere medlemmer Tom Hågensen, Tone Coucheron, Hans Petter Flagstad og Vibeke Landre.

PS: Katrine Jakobsen Solberg trakk seg fra stortingslisten under nominasjonsmøtet i protest mot påstått ukultur.

Artikkeltags