Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringsbråk om innvandring

Artikkelen er over 2 år gammel

Frp blir stående alene med sitt nei til FNs migrasjonsplattform. Opposisjonen kritiserer regjeringen for å kaste bort Stortingets tid på intern uenighet.

Det var regjeringspartiet Frp som sto for den skarpeste kritikken da utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) kom til Stortinget for å redegjøre om FN-plattformen torsdag. Partiet har tatt dissens og fremmet et forslag i Stortinget om å avvise erklæringen.

– Denne avtalen legger opp til å bekjempe ulovlig migrasjon ved å gjøre den lovlig. Det er Frp sterkt imot, sa innvandringspolitisk talsperson Jon Engen-Helgheim.

Selv om plattformen ikke er juridisk bindene, frykter Frp at den vil bli brukt til å endre norsk politikk og blant annet føre til mer liberale ordninger for familieinnvandring. Engen-Helgheim og flere av hans partifeller trakk også fram at plattformen tar til orde for å «utdanne» journalister.

– Satt i forlegenhet

Den rødgrønne opposisjonen lurte på hvorfor saken ble tatt til Stortinget nå, et halvt år etter at plattformen ble forhandlet ferdig og dager etter at Norge sluttet seg til den i Marrakech. Det er dessuten regjeringens ansvar å føre utenrikspolitikk, så lenge det ikke innebærer å gi fra seg makt.

Arbeiderpartiets Martin Kolberg mener utenriksministeren blir satt i en forlegen situasjon gjennom torsdagens debatt.

– Hvorfor stopper ikke statsministeren dette? spurte han, og anklaget samtidig Frp for å stå for en «reaksjonær nasjonalisme». SV-leder Audun Lysbakken mener dette handler om at Frp har sovet i timen og ikke forstått hvor stort sinne saken ville utløse blant deres egne.

– Vi har en regjering som lar seg stresse av Human Rights Service, Hege Storhaug og assorterte konspirasjonsteoretikere på ytre høyre fløy. Det er utrolig at regjeringen får seg til å presse seg inn på Stortingets dagsorden, bare fordi Fremskrittspartiet skal få reparere sitt forhold til disse miljøene, sa SV-lederen.

Marit Arnstad (Sp) påpekte at regjeringen ikke har redegjort for saken tidligere, verken da de satte i gang prosessen i FN i 2016, eller før plattformen ble ferdig forhandlet.

– Ikke overraskende

Eriksen Søreide så imidlertid ut til å ta det hele med ro.

– At Frp er uenig, er ikke overraskende. Dette standpunktet har vært klart hele tiden, sier hun til NTB og påpeker at også i den rødgrønne regjeringen var det uenighet om utenrikspolitikken.

Hun påpeker at hun knapt har fått spørsmål fra Stortinget om saken, verken skriftlig eller muntlig, og mener regjeringen også har bidratt til den offentlige debatten om temaet. Med unntak av Frp er det bred enighet om plattformen, konstaterer hun.

Utenriksministeren mener det er i Norges interesse å bidra til internasjonalt samarbeid på området.

– Ordnet, trygg og regulær migrasjon er noe vi alle bør ha som felles mål. At folk søker andre områder, kommer til å skje til alle tider. Men vi har sett at migrasjonen til Europa tar form av menneskesmugling og menneskehandel og at menneskerettigheter brytes. Det kommer også mange som ikke har krav på beskyttelse, sier Eriksen Søreide til NTB.

Ingen menneskerett å migrere

Samtidig understreket hun at plattformen ikke er bindende og at Norge ikke tvinges til å endre sin innvandringspolitikk. For Stortinget listet hun opp hva Norge har vært opptatt av i forhandlingene om plattformen. Det har blant annet vært viktig å minne om at land har plikt til å ta tilbake egne borgere når de blir returnert. Norge mener også at:

* Dokumentet ikke gjør det til en menneskerett å migrere.

* Det kan være nødvendig å internere utenlandske borgere, inkludert mindreårige, som en siste utvei.

* Migrasjonsplattformen ikke skal føre til at Norge må endre reglene for å eksportere velferdsytelser.

Eriksen Søreide innrømmer at Norge ikke fikk gjennomslag for å endre formuleringen om mediene i plattformen, men konstaterer at ytrings- og mediefriheten ligger fast.

Kommentarer til denne saken