Elverum kommune inviterte frivilligheten til åpent møte torsdag for å informere om mottaket av flyktninger, og for å høre fra frivilligheten kan bidra med for å gjøre mottaket av flyktningene best mulig.

– Fotball er et internasjonalt språk. Unger som vil spille fotball er velkommen til oss, sa Per Steinar Krogsæter i Elverum fotball. Representanten fra J/H fotball og fra sjakklubben lovet det samme.

Røde Kors stiller huset sitt ved Fylken til disposisjon som samlingspunkt for ukrainerne. Representanter for Pinsekirken foreslo at organisasjonene kunne delta i en turnusordning for å holde huset åpent, og Kirkene åpner opp alle sine tilbud for de nye som kommer.

De frivillige er klare til å bidra på de måtene det blir behov for.

95 til Elverum

Kommunen er godt i gang med å planlegge mottaket av de 95 personene fra Ukraina som kommunen er bedt om å ta imot i løpet av dette året. De fleste som kommer er kvinner barn og eldre. Åtte av dem er enslige mindreårige.

40 elverumsinger har meldt inn hus og leiligheter som flyktningene kan bo i, for kommune har ikke ledige boliger nok.

– Vi skal stille med skoleplasser og barnehageplasser. Vi har plass nok i skolene og i barnehagene, men det kan hende vi må oppbemanne noe, sa assisterende kommunedirektør Aasmund Hagen.

– Det blir opprettet mottaksklasser for barn på Frydenlund i første omgang. Læringssenteret forbereder norskopplæring for de voksne, og vi legger planer for hvordan helsevesenet må rigges for flyktningene.

Hagen poengterte hvor viktig det er at alle som kommer blir registrert av norske myndigheter, slik at de får rettigheter som offisielle flyktninger, og kommunen får integreringstilskudd for dem.

Holde kontakten

Ingen vet hvor lenge krigen i Ukraina varer, hvilke behov flyktningene som kommer har, og hvor lang tid det går før de kan reise tilbake til landet sitt.

De frammøtte var opptatt av hvordan de kunne holde kontakten seg imellom for å avtale hvilken organisasjon som gjør hva, og gi hverandre beskjed om behov som må dekkes.

Kommunens kommunikasjonsavdeling er på ballen, vil legge ut informasjon på kommunens nettside, og vil sørge for et slikt forum der alle kan holde kontakten med hverandre og melde inn hva de kan bidra med.