Flere trenger hjelp, men færre frivillige stiller opp: – De er til uvurderlig hjelp i lokalmiljøet

VARM MAT: Matutkjøring til eldre er en av oppgavene som gjøres av frivillige i Løten. I fjor ble det kjørt ut over 13.000 middagsporsjoner.

VARM MAT: Matutkjøring til eldre er en av oppgavene som gjøres av frivillige i Løten. I fjor ble det kjørt ut over 13.000 middagsporsjoner. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Løten frivilligsentral får stadig flere brukere, men færre ser seg i stand til å stille opp som frivillig. Nå etterlyser Torild J. Edvardsen nye krefter som vil bidra.

DEL

– Vi trenger absolutt flere frivillige, spesielt til matkjøring, men også til andre oppgaver, sier Torild J. Edvardsen, daglig leder ved frivilligsentralen i Løten.

Det siste året har antall aktive frivillige gått ned fra 95 til 80. I samme periode har antall brukere økt fra 528 til 558. Totalt ble det i fjor utført 17.955 timer frivillig innsats, en økning på 612 timer fra året før.

Edvardsen understreker at hun er stolt og glad for innsatsen som de frivillige gjør i Løten. Det framheves også i den ferske årsmeldingen:

– De frivillige gjør en utmerket innsats for samfunnet og er til uvurderlig hjelp i lokalmiljøet. De frivillige fortjener en stor takk, for det er de som bærer hele organisasjonen

Oppgavene de utfører er blant annet å følge eldre til lege og sykehus, bistå flyktninger med leksehjelp, og lede trimgrupper og andre aktiviteter for unge og gamle i bygda. Utkjøring av varm mat fra kjøkkenet på Løten helsetun er den største jobben som de frivillige gjør. I fjor ble det kjørt ut over 13.000 middagsporsjoner.

– Det blir mer og mer å gjøre for de frivillige, så det sliter på dem, og de blir jo eldre og eldre. Jeg vil nok tro at gjennomsnittsalderen på de frivillige ligger tett opp mot 80 år, sier Torild J. Edvardsen.

Desto mer imponerende at så mange av de eldre i Løten fortsatt kjenner seg spreke nok til å stille opp og gjøre en innsats for andre, framholder hun.

På årsmøtet 1. april ble Toril Hafslund Fossum gjenvalgt som leder i styret for Løten frivilligsentral.

Artikkeltags