Dette er prisen det alltid vil være sterke kandidater til

Det er ikke mange kommuner i landet som har en større frivillighet. Her vil det aldri ta slutt på kvalifiserte mottakere av Frivillighetsprisen. Nå skal den snart deles ut for 2019.