Børs og frivillighet ligger langt fra hverandre i vår begrepsforståelse. For de fleste av oss representerer det to motpoler. Årsaken er at de faktiske verdiene som frivilligheten produserer sjeldent blir ansett som en vare som kan omsettes. Derfor arrangerte onsdag Elverum kommune, som den første kommunen i Innlandet, Frivillighetsbørs. Ingen av de mange fra frivilligheten, offentlig virksomhet og næringslivet var i tvil om at det her var verdier i omløp. 78 prosent av Norges befolkning er medlem av minst en frivillig organisasjon og arbeidsinnsatsen som legges ned tilsvarer 142.000 årsverk. Tanken er at engasjementet og innsatsen som legges ned, kan få enda større effekt og glede enda flere gjennom økt samarbeid og samhandling.

Onsdag var festsalen i Rådhuset fylt opp med mennesker som kunne tilby ulik kompetanse i form av kurs eller rådgivning, underholdning, opplevelser, tid til andre, utstyr, arrangementsstøtte og muligheter for dugnadsinnsats. For å nevne noe. Avtale mellom Lions og Leiret fotball om å etablere gatefotballlag, barnehagene i Elverum med Mjølner speidergruppe om å etablere utelekeplass, kirka og frivillighetssentralen om mulig hybelkurs for ungdom mellom 16 og 19 år og Ungdommens Hus får plass til oppbevaring av kano i bytte med bidrag til aktivitet, er alle eksempler på de 35 avtalene som ble inngått av de til sammen 42 aktørene som møtte.

Med dette initiativet har Elverum kommune vist at både interessen, behovet og viljen til å gjøre hverandre bedre er på plass

En Frivillighetsbørs gir muligheten for at ulike aktører møtes ansikt til ansikt og får presentert seg for hverandre. Denne kunnskapen skaper nye ideer og åpner for samarbeid på tvers av de vanligvis tette skottene mellom frivillighet, det offentlige og næringslivet. I sum kan dette samspillet føre til at alle aktørene leverer bedre og mer komplette produkter. Til nytte og glede for alle. Dette kalles nettverksbygging. Med dette initiativet har Elverum kommune vist at både interessen, behovet og viljen til å gjøre hverandre bedre er på plass. Oppslutningen og resultatet viser også at Frivillighetsbørs er et godt egnet redskap for å hente ut gode resultater.