– En kjedelig start, men vi håper å kunne åpne igjen snart, sier daglig leder Trine Fjeldstad Kazemba, som har tatt avgjørelsen om å holde stengt i samråd med styret for frivilligsentralen.

– Vi vil avvente og se, men vi satser på å åpne til uka, så sant det ikke kommer nye restriksjoner.

Frivillighetssentralen er ikke pålagt å holde stengt, men har fra nyttår valgt å gjøre det som et føre-var-tiltak, ifølge Kazemba.

– Mange av de som er her er i risikogruppa, påpeker hun.

Gjennom snart to år med korona og smitteverntiltak har mange eldre blitt mer ensomme, fastslår leder av eldrerådet i Løten, Arne Borger Bekkevold. Han synes det er rart at folk ikke kan møtes til kaffe og hygge på frivilligsentralen, mens utesteder har åpnet både dører og ølkraner igjen.

– Nå er det jo sagt at det skulle åpnes mer, så dette har jeg ikke forståelse for, sier Bekkevold, som ikke var klar over at Løten Frivilligsentral fortsatt holder stengt.

Det var heller ikke Cecilie Nilsen, leder for hjemmebaserte tjenester i Løten kommune. Hun opplyser at både dagaktiviteter på Kvennhaugen og Værestedet på Ungdommens Hus har åpent for sine brukere.

– Det er veldig viktig at folk kommer dit. Så det skal mye til for at vi stenger, sier Nilsen.