Frode sa opp jobben som fastlege: Nå skal han rekruttere og utdanne leger i Innlandet

Fastlege Frode Oosterling forlater Svingen legesenter på Lillehammer 1. desember. Fra nyttår skal han jobbe med spesialisering og rekruttering av allmennleger på Hamar.