Frp-Bredvold er kritisk til at kommunene ikke henter ut millioner av kroner: – Det er altfor dårlig

I revidert nasjonalbudsjett for 220 var det avsatt 400 millioner kroner til å øke aktiviteten for sårbare eldre, samt ikke minst motvirke ensomhet. – Da er det altfor dårlig at 13 kommuner i gamle Hedmark ikke har søkt.