Gå til sidens hovedinnhold

Frp-Johnsen reagerer på samferdselsministerens svar: – Det er helt absurd

Artikkelen er over 1 år gammel

Tor Andre Johnsen (Frp) stilte Knut Arild Hareide et spørsmål i skriftlig form, angående parkeringsplasser ved Tangen stasjon, nå som den skal bygges.

Johnsen stilte statsråden spørsmålet om det skal sørges for å bygge 300 parkeringsplasser, og at det legges til rette for at flere velger å ta toget, ved at togstasjonen generelt gjøres mer tilgjengelig for folk som er avhengige av bilparkering for at det skal være mulig å ta toget.

Nullvekstmålet må nås

Til svar fikk han blant annet at for å nå nullvekstmålet i Nasjonal Transportplan 2018-2029, må kollektivtransportens samlede konkurranseevne styrkes gjennom bedre samordning av togtilbudet med øvrig kollektivtransport.

– Det jobbes parallelt med fortetting rundt stasjoner, knutepunktutvikling, parkeringsrestriksjoner og/eller utvikling av innfartsparkering.

– Statens satsing på jernbane i byområdene synliggjøres også i byutviklingsavtalene. Mindre jernbanetiltak, som oppgradering av stasjoner og tilrettelegging for innfartsparkeringsplasser, kan derfor være en del av byvekstavtalene. Dette skal bidra til en integrert areal- og transportplanlegging mellom staten, fylkeskommunene og kommunene. I statsbudsjettet for 2020 er det bevilget om lag 1,5 mrd. kr i belønningsmidler til blant annet slike formål, skriver Hareide.

Hareide avslutter med at det er viktig at utvikling og dimensjonering av parkeringsplasser i tilknytning til jernbanestasjoner balanserer målet om nullvekst i biltrafikken mot behovet for å gjøre toget til et attraktivt transportmiddel, slik at ikke bilen velges som transportmiddel for hele reisen.

Mener han ikke fikk et svar

Johnsen sier at han fikk et svar, men stiller spørsmål med om det egentlig var et svar.

– Dette var et så dårlig og intetsigende svar, at det må være skrevet av en byråkrat som aldri har vært på Tangen. Jeg lurer faktisk på om han har lest det han har signert på, sier Johnsen til Østlendingen.

Han sier det er helt absurd å snakke om bymiljøpakker, belønningsordninger og nullvekstmålet når det gjelder Tangen stasjon.

– Jeg fikk jo ikke noe svar, bare generell oppramsing om hva som er den teoretiske ambisjonen i Nasjonal Transportplan når det gjelder nullvekstmålet for storbyene og større byområder som har byvekst-avtaler. Dette er helt uaktuelt for Innlandet og Tangen, for vi har ingen byer eller byområder som har byvekstavtaler, forklarer han.

Han skisserer en situasjon han mener fort kan skje uten de nødvendige parkeringsplassene.

– Poenget med Tangen stasjon er at det store flertallet av reisende som ikke bor i nærheten av stasjonen må ta bil, og da er det viktig med tilstrekkelig parkeringskapasitet, ellers vil ikke folk ta toget og fortsetter heller videre til Oslo med bil. Rart det skal være så vanskelig å forstå det, spør han.

Johnsen lurer derfor på om han skal stille spørsmålet en gang til.

– Men klok av erfaring så er jeg usikker på om det hjelper, for jeg får vel bare enda et bla-bla svar, avslutter han.

Kommentarer til denne saken