Ifølge Nationen mener flere Frp-politikere at rovdyrforliket fra 2011 er modent for å tas opp til ny vurdering.

De ønsker blant annet å flytte roret i rovdyrpolitikken fra Klima- og miljødepartementet til Landbruksdepartementet, noe som også Sp hadde på blokka i regjeringsforhandlingene, men uten å få gjennomslag.

I Hurdalsplattformen lover de to regjeringspartiene å «utrede en reduksjon av bestandsmålene for ulv og bjørn».

Frp ønsker på sin side at regjeringen må «rullere og revurdere» rovdyrforliket, og komme tilbake til Stortinget med dette, pluss at bestandsmålene på gaupe, jerv og kongeørn må vurderes på nytt, med mål om at bestandsmål skal overholdes.

De nye rovdyrgrepene kommer fram i et representantforslag som seks stortingspolitikere fra Frp stiller seg bak i Stortinget torsdag.

– Nå har Senterpartiet sjansen for å få flertall i Stortinget for en strengere rovdyrforvaltning, sier partiets rovdyrpolitiske talsperson, Frank Sve.