– Norske tog trenger 25 nye tog i året så langt vi kan se. Nå haster det å komme i gang med ny stor togkontrakt, sier direktør Øystein Risan i Norske tog, som eier og forvalter tog for utleie til persontogoperatører i Norge.

– Det er kritisk. Vi er utsolgt, vi har ikke mer å gå på. Gamle tog betyr lavere pålitelighet. Det vil si mer forsinkelser og innstillinger, sier Risan til NRK.

Han sier han trenger 3 milliarder kroner årlig til å investere i nye tog.

På tog av type 7 på Bergensbanen pågår det nå store ekstraordinære jobber for å holde togene i drift. Togene er mellom 31 og 37 år gamle, og det tar nær tre uker å reparere to vogner.

Lokaltogene som i dag brukes mellom Stavanger og Sandnes, og mellom Lillestrøm og Spikkestad, type 72, må også gjennom en midtlivsoppgradering.

– Når tog stopper oftere, betyr det at de må oftere på verksted, og vi får færre tog til å kjøre passasjerer. Og de vi kjører blir trangere, fullere og det blir mer forsinkelser sier Åge-Christoffer Lundeby, pressesjef i NSB.

– I tillegg behøves det nye tog til lokaltrafikken, og fjerntogene til Bergen er også klare for utskifting, mener Lundeby.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) er enig i at det er mye gammelt togmateriell.

– Norske tog kan føle seg trygg på at vi skal fortsette satsing også på togmateriell. Men når de sender ett forslag til eieren sin til 2020-budsjettet, må de forstå at de må vente til det budsjettet kommer før de får svar, sier Dale.