(Ringsaker Blad)

For ei uke siden ble kapellet høytidelig innviet etter gudstjeneste og prosesjon. Til trompetfanfare ble kapellets kors festet på taket av våpenhuset før de nærmere 100 gjestene kunne ta det flotte og laftede kapellet nærmere i øyesyn.

Fra småbruk til retreat

Det er Toril Slåttsveen Asp og Ulf Asp som eier og driver Høgsveen. Ekteparet veksler på med å bo i Oslo og på Høgsveen. I løpet av de siste seks årene har de restaurert og bygd om stedet.

– Høgsveen var opprinnelig et vanlig småbruk fra 1600-tallet. Faren min har vokst opp her, sier Torill Slåttsveen Asp.

– Vi tok over 2001 men det var i 2011 vi for fullt begynte på restaureringsprosessen. Det tidligere uthuset har blitt til et gjestehus, og verkstedet rommer både sal og bønnerom. Vi kan by på rolige omgivelser for bønn, fordypning og hvile. Men vi savnet et sted der folk kunne ha et mer skjermet sted å gå til for bønn når vi har gjester her. Derfor ble kapellet bygd, forteller hun.

Åpen dør

Ekteparet Slåttsveen Asp som begge er teologer, tilhører Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn. Gjennom året holder de kurs i billedterapi, akvarellmaling, livskurs og retreat med personlig veiledning. De tar også imot grupper og enkeltpersoner.

– Vi har aldri hatt noen konkret plan eller strategi for Høgsveen. Det har formet seg underveis. I dag har vi innviet kapellet og vårt ønske er alle som vil skal kunne gå inn. Døren vil bestandig være ulåst, opplyser Toril Slåttsveen Asp og Ulf Asp.

Døren til kapellet vil bestandig være ulåst.