Fyl­kes­råd­man­nen: Ja til bom på gam­le­ve­gen mel­lom Lø­ten og El­ve­rum

Fyl­kes­råd­mann Tron Bam­rud går inn for bom også på gam­le­ve­gen mel­lom Lø­ten og El­ve­rum. Lø­ten-ord­fø­rer Mar­te Larsen Tønseth (Sp) er kri­tisk og øns­ker en an­nen løs­ning.