I revidert statsbudsjett satte regjeringen av 2,5 millioner kroner til å etablere landets fjerde autoriserte rovdyrsenter, eller besøkssenter med fokus på rovdyr. Dette skal plasseres i Hedmark.

Fire kandidater konkurrerer om å få det framtidige rovdyrsenteret i Hedmark. Det er Skogmuseet i Elverum, Engerdal kommune, Høgskolen i Innlandets avdeling på Evenstad og Stor-Elvdal kommune.

Eneste region med de fire, store rovdyrene

Hedmark fylkeskommune er kjent med at det er flere interesserte kandidater, men støtter Stor-Elvdal kommunes søknad, noe som kommer fram i et brev fylkesrådet har sendt til Klima- og miljøverndepartementet.

– Stor-Elvdal har i lengre tid jobbet aktivt med opprettelsen av et informasjonssenter, som skal formidle et totalt og objektivt bilde av økologi, forvaltning og konflikt knytte til de norske rovdyrartene. Hedmark fylkeskommune har i flere runder støttet realiseringen av et besøkssenter i Koppang sentrum, der et informasjonssenter om rovdyr var ment som en del av helheten, før det ble utlyst statlige midler, heter det i brevet.

Fylkesrådet trekker fram at et rovdyrsenter på Koppang vil være unikt i og med at det ligger i den eneste regionen, som fortsatt har viltlevende bestander av alle fire store rovdyr i Norge, samt alle fire hjorteviltarter i Norge.

Fylkesrådet mener at et rovviltsenter på Koppang kan utvikles i nært samarbeid med en rekke aktører, inkludert Høgskolen i Innlandets avdeling på Evenstad, som for øvrig er en av de andre kandidatene som har meldt sin interesse for å huse rovviltsenteret i Hedmark.

Skal formidle kunnskap og dempe frykt

De andre sentrene ligger i Buskerud, Trøndelag og Troms. Sentrene skal formidle kunnskap om de norske rovdyrene, og om konflikter rundt rovvilt. Dessuten skal de arbeide med tiltak som kan dempe frykten for å ferdes i naturen der det finnes rovdyr.

Seniorrådgiver Siv Grethe Aarnes i Miljødirektoratet uttalte til Østlendingen i juni at det er fire gode søknader som er kommet inn, og at hun regner med en avklaring tidlig i høst.