Fylkesmannen i Innlandet har fire ledige stillinger - her er søkerlistene

Fylkesmannen i Innlandet skal ansette assisterende fylkeslege og tre rådgivere innen henholdsvis vannforvaltning, forurensning og inkludering.