Knut Storberget blir ny fylkesmann

NY FYLKESMANN: Knut Storberget blir ny fylkesmann i Hedmark og Oppland.

NY FYLKESMANN: Knut Storberget blir ny fylkesmann i Hedmark og Oppland. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Tidligere justisminister, nå stortingsrepresentant Knut Storberget (52) fra Elverum, ble i statsråd i dag utnevnt til ny fylkesmann i Hedmark og Oppland. Det nye fylkesmannsembetet legges til Lillehammer.

DEL

Storberget ble utnevnt til fylkesmann i Oppland og Hedmark for en periode på seks år.

Fylkesmannsembetene i Hedmark og Oppland skal slås sammen fra 1. januar 2019. Stillingen som fylkesmann ble utlyst, og det var seks søkere som meldte seg, blant dem Storberget og Sigbjørn Johnsen, som i dag er fylkesmann i Hedmark. Også Christl Kvam, statssekretæren som i dag har permisjon fra stillingen som fylkesmann i Oppland, var blant søkerne.

52-åringen fra Elverum er utdannet jurist og virket som advokat i mange år før han gikk inn i politikken. Storberget har møterett i Høyesterett.

Storberget har vært justisminister i seks år og har også vært landbrukspolitisk talsmann for Ap de fire siste årene.

– Fylkesmannsstillingen har i seg en rekke forvaltningsoppgaver som jeg har jobbet mye med som politiker. Fylkesmannsembetet er også viktig for utviklingen av Innlandet, sa Storberget i forbindelse med at han søkte stillingen.

Sanner: En dyktig mann på laget

– Vi får med oss på laget en dyktig mann med spennende og variert bakgrunn, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Fylkesmannsembetene i Hedmark og Oppland blir slått sammen 1. januar 2019. Embetet som fylkesmann i Hedmark og Oppland blir etablert fra samme tidspunkt. Storberget er i dag utnevnt til fylkesmann i det nye embetet.

Storberget er utdannet jurist. Storberget har siden 2001 vært stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Han har vært justisminister i 6 år og har også erfaring fra justiskomiteen, finanskomiteen og næringskomiteen på Stortinget. Storberget har mange års erfaring som advokat i eget og andres advokatfirma, han har møterett for Høyesterett og er fast forsvarer for Sør-Østerdal Tingrett og Eidsivating lagmannsrett. Storberget har hatt mange ulike verv, også internasjonalt. Han har forelest ved Høgskolen i Hedmark og vært lærer ved videregående skole.

Fylkesmannen til Lillehammer

Hovedsetet for det nye fylkesmannsembetet blir lagt til Lillehammer. Det betyr at Hamar tapte kampen om dette, selv om det kanskje er en liten trøst for hamarsingene at Hamar får et avdelingskontor.

– Når vi plasserer det nye embetet på Lillehammer, har vi blant annet lagt vekt på regional balanse og potensial for utvikling, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i pressemeldingen.

Korte reiseveier og gode kommunikasjonsforhold gjør det mulig med samlet lokalisering for et felles embete for Hedmark og Oppland. Dette gjør det også mulig å ivareta nødvendig samhandling med øvrig regional stat, deriblant politi- og beredskapsetatene, på en god måte fra Lillehammer, heter det i begrunnelsen fra departementet.

Hedmark får fylkesadministrasjonen

– For å bidra til god regional balanse i offentlige arbeidsplasser i regionen, skal en av embetets avdelinger lokaliseres til Hamar. De to embetene vil med sin kjennskap til lokale behov og forutsetninger være best egnet til å vurdere hvilken avdeling dette skal være. Jeg legger også til grunn for denne avgjørelsen at fylkesadministrasjonen til det sammenslåtte Hedmark og Oppland fylkeskommune får hovedsete i Hedmark, sier Sanner.

Avgjørelsen innebærer at avtalen mellom Hedmark Høyre og Oppland Høyre ble fulgt opp. Kort tid etter at regjeringen i mars besluttet å slå sammen de to fylkesmannsembetene, avtalte de to fylkespartiene følgende løsning:

Fylkesmannen lokaliseres til Oppland. Regionadministrasjonen lokaliseres til Hedmark.

Artikkeltags