Midt-Østerdal videregående skoles avdeling på Koppang blir lagt ned ved skoleslutt nå i juni på grunn av for få elever. Etter at Hedmark fylkeskommune i fjor høst vedtok nedleggelsen av skolen på Koppang, tok Kristin Gangås initiativ til å etablere en privat videregående skole med grønn profil i Stor-Elvdal.

Nå får det private initiativet støtte fra fylkestinget. Bakgrunnen er at Norges Natur- og Økologigymnas AS har søkt Utdanningsdirektoratet om godkjenning etter friskoleloven. Skolen skal etableres i de eksisterende lokalene til Midt-Østerdal videregående skole i Stor-Elvdal kommune med oppstart høsten 2020. Utdanningsdirektoratet har bedt om en uttalelse fra Hedmark fylkeskommune vedrørende søknaden innen utgangen av juni.

Selv om det er klart at fylkestinget støtter etableringen av skolen, bemerker fylkestinget likevel at elevnedgangen i Hedmark gjør etableringen av Norges Natur- og Økologigymnas AS utfordrende. En etablering av det private tilbudet vil kunne bety færre søkere til de offentlige tilbudene

– Fylkestinget ser med særlig bekymring på å kunne opprettholde eksisterende skoletilbud på Trysil videregående skole og Storsteigen videregående skole ved eventuell etablering av Norges Natur- og Økologigymnas AS. Dette forsterkes av at det i søknaden om etablering også er iberegnet elevgrunnlaget fra Engerdal kommune, heter det i fylkestingets vedtak.