(Hamar Dagblad)

Det er 14 partier som stiller til fylkestingsvalget. Av disse er det bare fire førstekandidater fra det gamle Hedmark. Ingen av de store partiene er blant de fire, som er Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Pensjonistpartiet og Venstre.

Om man tenker folkerike Hamar og Stange så er det bare Erik Ringnes fra Venstre og Truls Gihlemoen fra Fremskrittspartiet som topper listene.

– Underrepresentert

– Sett i et Hamar-perspektiv så er Arbeiderpartiets første Hamar-kandidat på 14. plass. Høyre sin er på 28. plass, forteller Ringnes, som har studert valglistene.

– Dette har jo betydning for sammensetningen av fylkesutvalget. Det er mange som sier at et stort fylke gir store avstander til beslutningen. Dette viser at så ikke er tilfelle. Det andre er at det største og mest folkerike området vil bli kraftig underrepresentert, sier Gihlemoen.

Ringnes håper at det ikke vil slå uheldig ut for Hamar-regionen:

– Ideelt sett skal det ikke ha noen betydning, for vi som stiller på disse listene har en rolleforståelse av at vi er regionpolitikere. Vi agerer ikke som lokalpolitikere. Men, så vil jeg forte meg å si at i mange sammenhenger er det ikke uten betydning hvor du kommer fra. Det er jo menneskelig at hvor du kommer fra har noe å si for kunnskapen og engasjementet ditt og måten du agerer på, sier Ringnes.

Han har vært på rundreise i det nye storfylket og føler at han har lært mye.

– Vi rigger en ny organisasjon og det nye arbeidsutvalget møtes rundt omkring i det nye Innlandet. I forrige uke var vi på Gran, og da slo det meg at det betyr mye at vi faktisk har vært der og vet hva vi har ansvaret for. Den store geografien vil bli et tema, sier Ringnes.

– For å sette det i et perspektiv: Fra Magnormoen til Bjorli er det fem og en halv time kjøring. Vi er større enn Danmark og det er 15 nasjonalstater i Europa som er mindre enn Innlandet. Det blir et enormt fylke, sier Gihlemoen.

– Hvordan blir det for dere å få oversikten?

– Jeg har fått meg noen aha-opplevelser i at vi går fra å være et jord- og skogfylke til å få de enorme fjellområder som gir oss utfordringene som preger Oppland, som vi ikke er så kjent med i Hedmark, sier Gihlemoen.

– Cirka halvparten av de 385.000 innbyggerne tilhører Mjøs-området, men det betyr samtidig at halvparten ikke gjør det. Det har vi blitt minnet om, sier Ringnes.

Mangler folk

– Hva brenner dere for i valgkampen?

– Det er lett å svare på: Jeg er veldig opptatt av samferdsel og infrastruktur, og enda viktigere blir det når vi blir et stort fylke. Vi har et enormt nettverk av fylkesveier, som vi har et stort ansvar for og som er viktig for bosetting og næringsliv. Gode og trygge veier er viktig for at vi skal være konkurransedyktige, derfor må vi ha en satsing på vei. Også er skole og utdanning viktig for at Innlandet skal være attraktivt også i framtiden, sier Gihlemoen.

– Det største problemet vi har i Innlandet er mangel på folk. Vi har befolkningsnedgang i Oppland, og svak vekst i gamle Hedmark. Bare sju av 48 kommuner har fødselsoverskudd. Men politisk kan vi ikke vedta hvor mange vi skal være, så vi er nødt til å gjøre oss attraktive. Derfor må vi få mer ut av våre rike jord- og skogressurser og skape nye arbeidsplasser av dem. Og vi må støtte oppunder næringsklyngene i Hamar og industrien på Raufoss. Sørge for at vi har offensive miljøer, sier Ringnes.

– Og: Vi har hovedtransporten gjennom landet, så vi må redusere avstander til kyst ved å ha gode samferdselsårer.