Fyrte opp i ovnen, så skjedde det noe unormalt - få timer senere hadde huset brent ned

En antatt pipebrann kom ut av kontroll på Hokåsen i natt.