Krever forbud mot privat oppskyting av fyrverkeri

NEI TAKK: Innlandet SV vil ha slutt på privat oppskyting av fyrverkeri.

NEI TAKK: Innlandet SV vil ha slutt på privat oppskyting av fyrverkeri. Foto:

Etter et initiativ fra Elverum SV krever Innlandet SV forbud mot all privat oppskyting av fyrverkeri.

DEL

I stedet for fyrverkeri i privat regi mener Innlandet SV at kommunene bør utarbeide egne planer for felles markering av årsskiftet.

Det var Elverum SV som tok initiativ til uttalelsen, som ble vedtatt på helgas årsmøte i Innlandet SV.

Mange negative konsekvenser

– Ved hvert årsskifte opplever vi fyrverkeri som skytes opp til ulike tider. Dette fører til redde husdyr, skader på mennesker, hjem og et kjøpepress for mange. Oppskytingen skal begrenses til mellom klokka 18.00 og klokka 02.00 på nyttårsaften, men den pågår ofte over flere dager. Husdyr og ville dyr opplever mye frykt og stress som i verste fall kan føre til døden. Folk med erfaring fra krigssoner risikerer retraumatisering. Leger behandler mange skader som kunne vært unngått, og de anbefaler sterkt å forby privat oppskyting. Mange har promille denne dagen, og da kan uhell skje. Ifølge Forskning.no er det fem ganger flere øyeskader på nyttårsaften enn på en vanlig lørdag. Brannsjefen i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen har vært i media og snakket om en mulig framtid der det kun er det offentlige som kan skyte opp raketter denne dagen. Flere kommuner i Sverige har valgt å heller bruke penger på lysshow, som har blitt veldig godt tatt imot av innbyggerne, heter det i uttalelsen.

Har vært oppe i formannskapet

Elverums varaordfører Eldri Svisdal (SV) sier at hun ikke ser for seg noe snarlig fyrverkeriforbud kun i Elverum.

– Vi ønsker en ny, nasjonal politikk på dette området, uttaler hun.

– Men hvordan vil du følge opp uttalelsen fra årsmøtet i Innlandet SV i Elverum?

– Allerede i formannskapsmøtet 22. januar var det oppe en sak om forbud mot fyrverkeri etter et initiativ fra organisasjonen Dyrenes rett. Formannskapet vedtok å oversende henvendelsen til komiteen for vekst og utvikling for videre utredning i samarbeid med instanser som Midt-Hedmark brann- og redningsvesen. Det står ikke noe om forbud i vedtaket, og jeg vet ikke om forbud er vegen å gå for Elverum alene. Som sagt ønsker vi en ny nasjonal politikk når det gjelder fyrverkeriforbud, og så får vi se hva slags løsninger vi kan få til lokalt i Elverum, sier hun.

Artikkeltags