Innkalling generalforsamling mandag 27. mai

Av

Generalforsamlingen er mandag 27. mai 2019. Vedlagt finner du Årsberetning og Årsregnskap for 2018, i tillegg til informasjon til punkt 9 i innkallingen.