Innkalling generalforsamling tirsdag 2. juni

Av

Generalforsamlingen er tirsdag 2. juni 2020. Vedlagt finner du dokumentene til møtet.