«Bondesolidaritet» er en organisasjon som i lengre tid har arbeidet for rettferdig pris til bonden – med særlig vekt på mjølkepris. «Bondesolidaritet» er tatt opp som medlem i den europeiske organisasjonen «European Milk Board», og har som strategi at det er behov for å løfte lønnsomheten for bønder i hele Europa. Det er – om mulig – enda dårligere kostnadsdekning for mjølkebonden i de fleste øvrige europeiske land enn det er i Norge.

«Bondesolidaritet» har noen kommentarer i forbindelse med året jordbruksoppgjør.

Jordbrukets krav har blitt behørig kommentert som høyt, men av flere også som et høyst rettferdig krav. Det sørger både for god dekning av den svært høye kostnadsveksten, og i tillegg også en delvis dekning av inntektsgapet mellom bonden og øvrige grupper i Norge.

Det var derfor knyttet stor spenning til Statens tilbud. I kronebeløp var det nok for mange overraskende høyt – men ikke høyere enn det strengt tatt måtte være for å sikre reelle forhandlinger. Staten strakk seg i tilbudet langt for å dekke inn de ekstraordinært høye kostnadsøkningene på diesel, strøm, gjødsel og kraftfor.

Men – der kravet var på rundt 100.000 kroner som en påbegynt dekning av inntektsgapet, tilbød Staten bare 30.000 kroner til dette. Blant annet var bøndenes krav en beskjeden økning i målprisen for mjølk (altså den prisen bonden får) på 36 øre. Den prisen ønsker Staten å redusere til 32 øre. Det er bare de tre store matvarekjedene som gnir seg i hendene og er glade for dette.

Det bør også påpekes at beregning av inntektsvirkningen for bonden er høyst usikre tall. Ved fjorårets forhandlinger endte man opp med at årsverksbetalingen for bonden skulle bli 18.800 kroner i pluss – mens fasiten ser ut til å ende på 40.000 kroner i minus!

Det må ikke være slik framover at bonden skal være avhengig av inntekter fra yrker utenfor bruket - for å finansiere drifta på bruket. Kostnadsdekning i tillegg til en lønn på linje med andre grupper i Norge bør være et rimelig og rettferdig krav for å opprettholde en livsviktig produksjon.

«Bondesolidaritet» vil derfor sterkt oppfordre Statens forhandlere til å imøtekomme bøndenes krav om en start på tetting av inntektsgapet i området 100.000 kroner pr årsverk. Det er dette som må til for at vi fortsatt skal kunne ha en noenlunde sikkerhet for en god matvareproduksjon i Norge – i størst mulig grad basert på norske råstoffer.