Gå til sidens hovedinnhold

Gi oss en sosial boligpolitikk nå!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

FO Innlandet mener tiden er overmoden for en boligpolitikk som favner hele befolkningen.

Vi vil ha en boligpolitikk som ivaretar vanskeligstilte på boligmarkedet. En politikk som sørger for at folk med inntekt får mulighet til å skaffe seg bolig. Også de som ikke arver egenkapital eller har muligheten til å få hjelp av foreldre må ha en stabil bosituasjon.

De første tiårene etter 2. verdenskrig hadde Norge en boligpolitikk med mål om å skaffe boliger til hele befolkningen. Boligene skulle ha grei standard til en pris de fleste hadde råd til. Utgifter på 20 prosent av inntekten ble regnet som akseptabelt og overkommelig. Staten la til rette for økt boligbygging gjennom husbanken, kommunene og boligkooperasjonene. Lave renter, lang nedbetalingstid, rimelige, eller gratis tomter, var viktige virkemidler.

På 1980-tallet ble prisreguleringen av boligmarkedet sluppet fri og overlatt til markedsstyring og kommersielle aktører. Bolig gikk fra å være et hjem til å bli et investerings- og spekulasjonsobjekt. Endringen startet en prisgalopp som er ute av kontroll. I dag er det urimelig dyrt å både leie og eie bolig, særlig i pressområdene rundt de store byene.

Den eksplosive prisøkningen på boliger har ført til at vanskeligstilte og førstegangskjøpere ikke finner boliger de kan finansiere. Men også folk med vanlig inntekt og kjøpekraft opplever nå problemer med å komme inn på boligmarkedet, og blir tvunget over på leiemarkedet. Vi er i ferd med å få et nytt klasseskille. Et skille mellom de som eier bolig og de som ikke eier bolig. Barn i lavinntekstfamilier opplever uverdige levekår, ustabil bosituasjon og stadig skifte av skole- og fritidsmiljø på grunn av kortsiktige leieforhold.

Det er på høy tid med forandring. FO Innlandet vil ha politikere som skjønner alvoret, og setter sosial boligpolitikk på dagsorden. Politikerne må ta samfunnsplanlegging og boligutvikling på alvor. De kan ikke overlate å regulere tilgang og pris på boliger som kan kjøpes eller leies til markedet. FO Innlandet krever en boligpolitikk hvor sosialfaglig kompetanse og boligsosialt arbeid har en sentral plass. Vi vil ha politikere som er villig til å ta nødvendige grep for at alle skal få mulighet til å realisere drømmen om en egnet bolig hvor de kan bo trygt og godt.

Kommentarer til denne saken