Gigantisk – kanskje i flere retninger etter hvert?

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Østlendingen hadde 15.7. et intervju med daglig leder i Raskiftet vindkraftverk, Magnus Axelsson, under tittelen «Gigantisk på vindkraft». I artikkelen ble det opplyst at kraftverket i sitt første hele driftsår (2019) hadde hatt 153 millioner i driftsinntekter, og et resultat før skatt på 45,7 millioner.

Så skriver avisa: «Faktorene som påvirker resultatet er kraftprisen, elsertifikatpris og opprinnelsesgarantier.» Jeg sendte spørsmål til Raskiftet om hvordan fordelingen mellom de tre inntektskildene var. Svaret fra Magnus Axelsson var dette: «Vi delar inte den typen av information.»

Jeg stilte så dette spørsmålet: «Selger Austri Raskiftet DA strømmen som produseres på langsiktige kontrakter eller inn i spotmarkedet? Eventuelt i en mix?» Svaret fra Axelsson var slik: «Beklagar att jag bara ger dig dåliga svar. Men vi delar inte heller vår strategi för kraftsalg.»

Raskiftets informasjonsmedarbeider har på spørsmål opplyst at kraftverket produserte 320 000 000 kwh i 2019. Det gir en snittpris på inntektssiden på 47,8 øre/kwh. Ifølge Statnetts statistikk var strømprisen i Raskiftets område i snitt i 2019 på 38,8 øre/kwh. I grove tall kan det da antas at «elsertifikatpris og opprinnelsesgarantier» har bidratt til resultatet med ca 9 øre/kwh. Til sammen ca 28,8 millioner.

El-sertifikater er som kjent subsidier som alle husstandene i Norge må betale inn for å stimulere bl.a utbygging av vindkraft. Opprinnelsesgarantirer er i realiteten en myndighetsautorisert svindel, som også lettlurte forbrukere kan velge å betale. For ingen kan «garantere» hva du får i stikk-kontakten. Det kan like gjerne være nattimportert kullkraft som det er vindkraft.

Men selv uten inntektene fra elsertifikater og opprinnelsesgaranti-penger, har Raskiftet gått med overskudd i 2019, trolig med knapt 17 millioner. Det er heller ikke noe dårlig resultat! Det blir spennende å se neste sommer, når resultatet for 2020 skal presenteres. I år har kraftprisen i Raskiftets prisområde fram til midten av juli i snitt ligget på 9,7 øre/kwh, mot fjorårets årsgjennomsnitt på 38,8 øre/kwh.

Etter de opplyste tall om inntekter, driftsoverskudd og produksjon, kan det antas at Raskiftets kostnader pr kwh ligger på rundt 33,5 øre/kwh. I intervjuet stiller journalisten dette spørsmålet til Axelsson: «Hvordan vil dere bli påvirket av de rekordlave kraftprisene?» Axelsson: «Uten å gå i detaljer på våre strategier, kan jeg bekrefte at vi blir påvirket av de lave kraftprisene.» Hvis Axelsson har satset på å selge mye av produskjonen i spotmarkedet, får han håpe på at de nye utenlandskablene til Tyskland og England vil drive strømpriene opp igjen, noe som den planlagte elektrifiseringen av sokkelen også vil bidra til.

Så lenge vi ikke vet hva slags «strategier» for kraftsalg Raskiftet har valgt, må vi da vente til resultatet for 2020 legges fram. Så får tiden vise om journalisten da kan lage et nytt inetrvju med uttrykket Gigantisk innbakt i tittelen, også for resultatet for 2020!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags