Nordmenn har, ifølge Finanstilsynets Boliglånsundersøkelse, en samlet gjeld på 338 prosent av årsinntekten sin. Tallet er blitt stadig høyere de siste åra og gjeldsbelastningen vår er høy sammenlignet med andre land. Årsaken er høye boligpriser og lav rente. Resultatet er sjølsagt enda høye boligpriser, men like alarmerende er det at høy gjeld gjør den enkelte husholdning dårlig forberedt på uforutsette hendelser. Slike vi står midt oppe i nå. Krigen i Ukraina har ført oss ut i en situasjon med energikrise, økte priser på varer og tjenester, høyere renter og svekket kjøpekraft. I husholdningsbudsjetter som balanserte på det pris- og rentenivået vi hadde for ett år siden, er tallene i dag blodrøde.

Med dette som bakteppe leverte Finanstilsynet råd om endringer i utlånsforskriften. Forskriften stiller krav til hvilken utlånspraksis bankene skal følge. Hvem skal få lån og hvor mye kan hver enkelt låne. Maksimalgrensen foreslås ned fra dagens fem ganger brutto årsinntekt til 4,5 ganger, reguleringen skal også omfatte lån med pant i annet enn bolig og muligheten for å få unntak fra bestemmelsene skal strammes inn. Bankene og aktører i eiendomsmarkedet reagerer på forslaget. De mener at de siste renteøkningene, som gir en utlånsrente på mellom fire og fem prosent, vil dempe gjeldsveksten tilstrekkelig.

Mange unge har betjeningsevne, men ikke velstående foreldre som kan bidra til egenkapitalkravet

Det er gjerne førstegangskjøperne som blir trukket fram som de store taperne når bankenes muligheter til å låne ut penger blir innskjerpet. Det blir enda vanskeligere å komme seg inn på boligmarkedet. Men like ofte som det er bruttoinntektene som stopper førstegangskjøperne, er det kravet om egenkapital. Det kreves i dag 15 prosent egenkapital av boligens totalpris for å få lån, uavhengig av hva du tjener. Dette slår svært urettferdig ut. Mange unge har betjeningsevne, men ikke velstående foreldre som kan bidra til egenkapitalkravet. Norges Eiendomsmeglingsforbund foreslår heller krav om en høy fastrente for førstegangskjøpere, kanskje er det vegen å gå.