De andre entrerenørene er Veidekke Entreprenør AS, med rådgiver Sweco Norge AS og J. Syltern AS, med rådgiver Afry Norway AS.

Statens vegvesen er et steg videre i prosessen med å velge ut entreprenør til å bygge nye Tunna bru med tilstøtende veg.

Stig Johansen i Statens vegvesen er byggeleder for strekningen. Han forteller at de tre leverandørene blir invitert til avklaringsmøter før første tilbud skal leveres mot slutten av februar.

Leverandørene inviteres da til forhandlingsmøter før de skal levere sine endelig tilbud innen 9. mai.

– Dersom alt går etter planen og ikke noe uforutsett skulle skje kan vi signere kontrakt og starte arbeidet før sommerferien, sier Johansen.