Fylkesråd Thomas Breen fratrer 1. juli på grunn av ny jobb som direktør i interesseorganisasjonen Norsk Vann, mens fylkesråd Aasa Gjestvang (Sp) fratrer 16. september på grunn av ny jobb som avdelingsdirektør hos Fylkesmannen i Innlandet. Gjestvang kjemper også om å bli ny ordfører i Stange.

Fylkestinget tar de to fylkesrådenes fratreden til etterretning. Tidligere fylkesråd, nå gruppeleder for Ap Lasse N. Juliussen fra Nord-Odal tar over som ny fylkesråd etter Thomas Breen fra 1. juli og ut året.

Fylkestingsrepresentant Mari Gjestvang (Sp) fra Ringsaker tar over som fylkesråd etter Aasa Gjestvang fra 16. september og ut året. En liten kuriositet er det at nettopp Aasa Gjestvang og Mari Gjestvang kjempet om å bli fylkesråd da Aasa Gjestvang trakk det lengste strået i 2007.

Når hele det nye fylkesrådet er i funksjon, blir ansvarsområdene som følger:

Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen (Ap): Samordning og overordnet ansvar for rådets arbeid og hovedkontakt mot fylkesdirektøren i tillegg til fagområdene økonomi, overordnet planlegging, regional utvikling, næring og personal.

Mari Gjestvang (Sp): Videregående skole, kompetanse.

Lasse N. Juliussen: Tannhelse, folkehelse, likestilling og kultur.

Anne Karin Torp Adolfsen (Ap): Samferdsel og miljø.

Thomas Breen (A) trer inn i fylkestinget og blir medlem av komite for kompetanse og kultur fra 1. juli 2019 og ut året. Aasa Gjestvang (Sp) trer inn i fylkestinget, og blir medlem av komite forsamferdsel, miljø og overordnet planlegging fra 16. september 2019 og ut året.