Gå til sidens hovedinnhold

Gjør ikke døren høy og porten vid – men nå kan kirken ta imot 100

«Ingen påmelding til gudstjenesten» er huskenotisen levert av flere kirkekontor før denne helga. Men det betyr ikke at det kan komme hvor mange som helst. Det er 100 personer som nå er den nasjonale grensen.

– Og de vanlige smitteverntiltakene gjelder fortsatt med registrering og vask av hendene. Og det skal fortsatt gjøres registrering av hvem som er inne for eventuelt å kunne sette i gang smittesporing raskt ved behov. Så dette skal nok gå bra. Og det er opp til den enkelte kommune om man vil innføre strengere tiltak og begrense frammøte til gudstjenester og andre kirkelige handlinger, sier sokneprest Einar Vannebo i Våler.

Der har man gjennom vinteren hatt forhåndspåmelding til gudstjenestene med 10 personer i tillegg til dem som gjennomfører gudstjenesten. Har det meldt seg flere enn 10 på forhånd, har Vannebo gjennomført to gudstjenester.

Har fungert bra

Vannebo understreker at det ikke er snakk om å gjøre døren høy og porten vid, som det heter i salmen. Størrelsen på kirkerommet er avgjørende for hvor mange man kan slippe inn.

– Det er den nasjonale øvre grensen som er 100 personer, som det ble åpnet for kort tid tilbake. I Våler kirke kan vi fint ta inn 100, mens vi i Gravberget og Risberget kan slippe inn langt færre enn det antallet. Slik er det i de fleste kommuner i Innlandet. Det er størrelsen på kirkerommet som er avgjørende. Hos oss er det ikke så ofte det kommer så mange at det blir noe problem. Ved enkelte begravelser gjør det imidlertid det. Og det er ved slike anledninger at det er vondt og vanskelig å måtte sette en grense, sier sokneprest Vannebo i Våler.

Han er glad for at det nå ikke er nødvendig med forhåndspåmelding på grunn av begrensning på 10 personer til vanlig gudstjeneste og 50 ved begravelser.

– Det har vært folk som har kviet seg for å melde seg på forhånd. Det var det spesielt da grensen var 10 personer, men også i jula da grensen var 50 personer. Det har føltes fremmed for folk å skulle melde seg på. Men det har i en periode vært nødvendig for ikke å ende med å måtte avvise folk i døra, sier Vannebo.

Stadig vurdering

Soknepresten sier videre at det vil være fortløpende vurderinger av hva man kan ha av arrangement i tillegg til gudstjenester og begravelser.

– Det er selvsagt veldig spennende og usikkert hva man kan planlegge med. Folk har vært veldig flinke til å rette seg etter restriksjonene. Vi har jevnlig kontakt med de lokale myndighetene på dette området. Så vi har følt og føler at vi har god kontroll på det hele. Litt ekstra spennende er det i forhold til konfirmasjon der folk gjerne vil ha et selskap i tillegg til det kirkelige. Vi vurderer hvordan vi skal legge opp til årets konfirmasjon, sier sokneprest Einar Vannebo.

Kommentarer til denne saken