– Det er veldig hyggelig at biblioteket løftes fram i valgkampen, sier konstituert biblioteksjef Tora Jervell i Elverum.

Hun registrerer at Elverum Høyres ordførerkandidat, Yngve Sætre, vil jobbe for et søndagsåpent bibliotek i neste valgperiode.

Jervell bekrefter at søndagen kan være en god bibliotekdag for mange. Utfordringen er at Elverum bibliotek knapt klarer å dekke de ordinære åpningstidene med dagens bemanning og turnus, noe som forklarer at det var lørdagsstengt deler av sommeren i år.

Biblioteket har i dag 5,5 årsverk, og er blant de dårligst bemannende bibliotekene i Hedmark ut fra folketall.

Kultursjef Line M. Rustad anslår at biblioteket vil trenge rundt et årsverk ekstra for å kunne holde søndagsåpent. Likevel vil biblioteket være underbemannet.

I tillegg må en ny, fast biblioteksjef på plass før man kan tenke i de baner. Stillingen som enhetsleder for bibliotek og fritid er nå utlyst, og søknadsfristen ble nettopp utvidet til 18. september. Tora Jervell er konstituert som biblioteksjef ut året.

– Jeg setter stor pris på at politikere setter kultur på dagsorden, og sier at dette er noe de vil prioritere i den neste fireårsperioden, sier Rustad.

– Jeg er helt enig i at det bør utredes om søndagen kan være en god dag å ha åpent på biblioteket, og om dette kan være et tilbud som Elverums befolkning vil sette pris på. Jeg er positiv.