Aftenposten har klarlagt at flertallet i valglovutvalget, som har fått i oppdrag å foreslå endringer i valgloven og vurdere endringer i valgordningen, har samlet seg om en modell som innebærer at man beholder de 19 gamle fylkene som valgdistrikter ved stortingsvalg

Flertallet i utvalget foreslår også å senke sperregrensen fra fire til tre prosent. Det er en fordel for små partier.

Både antall valgdistrikter, antall utjevningsmandater og arealfaktoren er nedfelt i Grunnloven. Endringer i Grunnloven krever to tredels flertall på Stortinget. Et forslag om å endre Grunnloven må legges fram i en stortingsperiode og behandles i den neste.

Utvalget kommer først med sin innstilling 27. mai i år, men Trygve Slagsvold Vedum slår fast at det er svært positivt at det ligger an til at alle de gamle fylkene blir beholdt som valgdistrikter framfor å bytte dem ut med de nye og langt større fylkene.

– Nærhet er viktig, også for stortingsrepresentanter. Hedmark er jo i seg selv stort nok. Tenk da på hvor uhåndterlig det skulle bli å representere hele Innlandet eller hele Viken. Det betyr mye for en stortingsrepresentant å kjenne godt til lokale forhold og ha god kontakt med eget valgdistrikt, sier Slagsvold Vedum, som heller ikke legger skjul på at en eventuell reversering av storfylkene vil bli lettere dersom de gamle fylkene opprettholdes som valgdistrikter.