Cultural Village er et museum i Elverums namibiske vennskapsby Tsumeb utviklet etter modell fra Glomdalsmuseet.

I likhet med Elverum har Hedmark fylkeskommune et årelangt samarbeid med Namibia.

– Prosjektsamarbeidet med Namibia gir både fylkeskommunen og andre samarbeidende aktører i Hedmark en solid profil knyttet til internasjonal solidaritet, heter det i begrunnelsen for å bevilge de 350.000 kronene til Glomdalsmuseets arbeid i Namibia.

Pengene skal blant annet brukes til å restaurere friluftsmuseet i Tsumeb og til å utvikle et nytt informasjonssystem på museet. Dagens skiltsystem og informasjon om bygninger og samlinger er mangelfull.

Anno Glomdalsmuseet besøkte relevante institusjoner i Namibia i 2017 og 2018 sammen med en delegasjon fra Hedmark fylkeskommune, og det ble inngått en samarbeidsavtale mellom Anno Glomdalsmuseet og Tsumeb kommune og Cultural Village.

Oppstart av prosjektet er planlagt til høsten 2019, mens hovedtyngden av arbeidet skal gjennomføres i 2020 og sluttføres i løpet av 2021.